Oplysning om klagemuligheder

Klagemuligheder og klagevejledning – Sådan gør du:

Iflg. EU-regler fra 2016 skal en webshop gøre sine kunder opmærksom på, deres muligheder for at klage over en varer, som der er købt på nettet.

Du har 2 klagemuligheder og Du får dem her:

Enten kan du klager til:

Forbrugerstyrelsen

eller også kan du vælge at benytte:

EU’s online klageportal.

Indgiv din klage til en af de 2 nedenstående steder:

1) I Danmark:

En klage over en vare købt hos os kan indgives til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning,
Carl Jacobsens Vej 35,
2500 Valby.

Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen (Husk at have dit Nem-ID klar)

2) Du kan også klage til  EU online:

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage.
Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land.

Klage indgives her – https://ec.europa.eu/odr.

Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse: salg@sika-mut.dk

Lige inden du klager – så vær rar at sende os en mail.

Hvis du har modtaget en vare, som du er utilfreds med, vil vi være glade for også at modtage en mail fra dig på salg@sika-mut.dk

Du kan også benytte vores kontaktformular.

Måske drejer det sig blot om en misforståelse, som vi kan rede ud i fællesskab og finde en god løsning på problemet.

Vi synes, det er bedre at løse sagerne ved at tale sammen frem for at bruge energi og kræfter på at sætte hele klagesystemet i sving.

Husk, du kan også bruge din fortrydelsesret og send varen retur.

Du skal huske at du også har 14 dages fortrydelseret ved køb af varer på nettet.